Vilkår & Betingelser

Alle priser på sitet er ex.moms.

Du kan læse mere om leverings og opsætnings gebyr under afsnittet Priser.

Aftaler med M Ice Designs indgåes på dansk eller engelsk.

Produkt information

Der tages forbehold for fejl og prisændringer i oplysninger på sitet, brochure og øvrigt salgsmartriale.

Der tages ligeledes forbehold for ukorrekt billedmartriale.

Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for M Ice Designs.

Betaling

Der forudbetales 100% af beløbet inden levering, hvis der ikke er indgået anden aftale.

Opsætning

Is skulpturen opsættes efter aftale, med drypbakke samt tilhørende lys.

Kunden har ansvaret for is skulpturen samt M Ice Designs udstyr, som er brugt i forbindelse med opsætningen af is skulpturen.

Ved itu slået eller bortkommen bakke, lys eller anden udstyr, vil der blive tale om erstatningspligt, på anskaffelses prisen på det ødelagte/bortkommen udstyr.

Afbestilling

Afbestilling af is skulptur er senest 10 hverdage fra leveringsdatoen,mindre end 10 dage faktureres 100%

Ved større bestillinger er afbestilling beskrevet på bekraftigelsen.

Afhentning af M Ice Designs udstyr

Afhentning af M Ice Designs udstyr vil blive afhentetsnarrest muligt efter afholdt event, aftale vil blive indgået med kunden.

Vigtigt

Kunden har ansvaret for skulpturen samt tømning af drypbakker/spande for vand under og efter arrangementet, hvis ikke andet er indgået i aftalen.

M Ice Designs kan ikke holdes ansvarlig over for overfyldte bakker/spande som ikke er tømte.

Hvis Der mod forventning skulle forekomme problemer, kontakt M Ice Designs, når problemet opstår.

Der opfordres til man Bruger M Ice Designs til nedtagning af større is skulpturer/arrangementer.

Reklamation

Vi høre altid gerne fra dig, hvis der er noget du synes vi kan gøre bedre.

Har I Reklamationer til din levering, kan du altid kontakte os på telefon +45 40 64 73 80 eller e-mail info@m-icedesigns.dk

Reklamationer skal foregå samme dag som arrangementet finder sted.

Force Majeure

Skulle leveringen være forhindret på grund af force majeure, fritager det M Ice Designs for ethvert ansvar,

M Ice Designs forbeholder sig ret til helt eller deltvis at annullere aftalen eller udskyde leveringen.

Under force majure henhøre bl.a. arbejdskonflikter, blokade, afspærringer, politisk uroligheder, stats indgriben af en hvilken som helst art,mangel på driftkraftmidler eller omstændigheder i øvrigt, som ligger uden for M Ice Designs muligheder for at opfylde sine leveringsforpligtelser.

Menu